Komanda

Mūsų komandą sudaro patyrę investavimo į meną, finansų rinkų ir duomenų valdymo specialistai.

Ekspertines žinias teikia kviečiami menotyrininkai, investicijų profesionalai, užsienio rinkose dirbama su vietinėmis meno vertintojų, istorikų asociacijomis, meno rinkos ekspertais.

Ornela Ramašauskaitė

Bendraįkūrėja, CEO

Ornela – artXchange Global meno ekspertė ir CEO, turinti daugiau nei dešimties metų patirtį konsultuojant investavimo į meno kūrinius, kolekcionavimo ir meno kūrinių įsigijimo klausimais. 

Pirmąjį meno kūrinį Ornela nusipirko dar studijuodama Vilniaus dailės akademijoje, vėliau aistra meno ekonomikai atvedė į darbą meno kūrinių aukcionų namuose, galerijoje ir meno mugėje. Ornela yra buvusi Ministro Pirmininko visuomeninė konsultantė kultūros klausimais, Lietuvos delegatė Europos Tarybos ir ERICarts projekte „Compendium of Culture Policies and Trends in Europe“, šiuo metu – valdybų narė Lietuvos marketingo (LiMA) ir Lietuvos atsakingo verslo (LAVA) asociacijose, Lietuvos kultūros tarybos ekspertė, LR Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos narė, „Institute of Trends“ įkūrėja, universiteto dėstytoja.

Vaida Vaižmužytė

Bendraįkūrėja, Vykdančioji direktorė 

Vaida yra artXchange Global vykdančioji direktorė, atsakinga už sklandų visų procesų vyksmą, rizikų valdymą bei vertės kūrimą visoms suinteresuotosioms pusėms.

Vaida turi PMP projektų vadovės sertifikatą, beveik dešimt metų IT ir telekomunikacijų sektoriuose valdė milijoninius projektus. Vaida, susidomėjusi investavimu į meno kūrinius, nerado norimų paslaugų tarpininko, todėl savo gebėjimus sujungė su meile menui ir dabar atsakinga už pirmosios pasaulyje meno kūrinių likvidumo agentūros valdymą ir auginimą taip, kad kiekvienas meno rinkos dalyvis laimėtų iš pasitikėjimu grįstų sandorių politikos.

Eimandas Gudonis

Bendraįkūrėjas, CFO

Eimantas – artXchange finansų direktorius, atsakingas už investicijų valdymą ir biudžeto kontrolę.

Eimantas turi beveik dešimties metų patirtį finansų sektoriuje, dalyvavo vienoje didžiausių obligacijų emisijų Baltijos Nasdaq biržoje bei akcijų platinime (ten pat). Taip pat šiuo metu jis užima ir AB „AUGA Group“ finansų skyriaus vadovo pareigas, yra atsakingas už pinigų srautų valdymą, biudžeto sudarymą ir analizę, finansų skyriaus veiklą ir kontrolę ir finansinės informacijos teikimą bankams, vertybinių popierių biržoms. Eimanto susidomėjimas investavimo į meno kūrinius potencialu leidžia parinkti geriausius finansinius sprendimus klientams.

Ugnė Nagrockaitė

Komunikacijos specialistė

Ugnė – artXchange Global atsakinga už komunikaciją, meno rinkos duomenų apžvalgų rengimą ir suinteresuotųjų pusių informacijos valdymą.

Ugnė yra baigusi šiuolaikinio meno praktikos studijas prestižiniame Robert Gordon University Škotijoje, gilinusi jas Čekijoje, o įgūdžius tobulinusi Peacoks visual Arts | Centre for Contemporary Art  ir Hospitalfields Art Centre galerijose Didžiojoje Britanijoje. Ji yra ir menininkė, kurios kūryba įvertinta kūrėjų stipendijomis, darbai eksponuojami parodose. Šalia to – Ugnė išmano investavimo niuansus, dirba su Interactive Brokers platforma, todėl yra viena geriausių komunikacijos specialisčių, jungiančių meno ir finansų rinkų žinias.

Rahul Yadav

Patarėjas investicijoms ir plėtrai

Rahul yra artXchange Global patarėjas ir nepriklausomas investicijų ekspertas.

Rahul turi daugiau nei 30 metų tarptautinės patirties bankininkystės ir investicijų valdymo srityse Niujorke, Singapūre, Delyje ir Dubajuje. Jis yra Citix Capital and Consultants (JAE) kompanijos, kuri specializuojasi itin turtingų (ultra-high-net-worth) asmenų turto valdyme įkūrėjas ir generalinis direktorius (CEO).  Buvęs 6 milijardų dol. vertės nuosavo kapitalo fondo CVCI (Citi Venture Capital International / Citigroup) ir TRG Management (Singapūras) parteris bei  vykdantysis direktorius. Rahul užėmė viceprezidento pareigas Merrill Lynch ir Citibank India, vadovavo Indijos Deutche Morgan Grenfell I Deutche Bank. Oksfordo universitete baigė magistro studijas, karjerą pradėjo Prudential Financial JAV, kur susidomėjo investavimu į meno kūrinius.

Meno taryba

Meno Tarybą sudaro meno ekspertai, kritikai, istorikai ir finansų specialistai. Taryba priima sprendimus dėl strateginių investavimo į meno kūrinius krypčių, „blue-chip“ investicijų ir meno kūrinių fondo (artXchange Fund) vystymo. Meno Taryba, esant poreikiui, kviečia papildomus ekspertus ir sprendžia sudėtingus meno kūrinių atributavimo, proviniencijos, sandorių klausimus.